Нормативно-правова база

Закони України:

 1. Про освіту
 2. Про дошкільну освіту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. –

Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV –

Про позашкільну освіту: Закон України №1841-III, із змінами від 06 червня 2005 р. –
Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 –
Про мови в Українській РСР: Закон України від 28жовтня 1989 р. № 8312-XІ –
Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 –
Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94 –
Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 –
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 -
Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 -
Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 -
Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 -
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99 -
Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114 -
Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284 - http://www.uazakon.com/document/spart13/inx13846.htm
Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 - http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=33&sort_order=0&page_num=6
Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 - http://www.uazakon.com/document/fpart97/idx97686.htm
Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 р. № 363 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0525-03
Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.249.0
Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 - http://www.uazakon.com/document/fpart70/idx70870.htm
Про затвердження Примірного тимчасового положення про освітній округ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 653 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0267290-06
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 - http://uazakon.com/documents/date_40/pg_iocrwj.htm
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=1312-2005-%EF
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006 р. № 71 - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1413-07
Про затвердження-Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1153-2005-%EF
Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2 - http://www.uazakon.com/document/fpart40/idx40843.htm
Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 7лютого 2006 р. № 108 - http://osvita-ua.net/legislation/other/2588

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1053.24.0
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 - http://www.uapravo.net/data/base28/ukr28235.htm
Державний стандарт початкової загальної освіти - www.mon.gov.ua/laws/_1717.doc

Укази Президента України:

 1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
 2. Про Державну премію України в галузі освіти

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 2. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 3. від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"
 4. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 5. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 6. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 7. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 8. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 9. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 11. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Накази Міністерства:

 1. від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей удошкільних навчальних закладах"
 2. від 01.10.2012№ 1059 "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"
 3. від 15 квітня 1993 р. N 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 4. від 17.04.2006 №298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 5. від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
 6. від 16.08.2004 N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"
 7. від 02.08.2005 N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"
 8. від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"
 9. від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 10. Від 30 червня 2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 11. від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 12. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 13. від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 14. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"
 15. від 13.07.2007 N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"
 16. від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"
 17. від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 18. від 05.05.2005 N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 19. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 20. від 20.12.93 N 455 "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"
 21. від 25.11. 2011 р.№ 1365 "Про посилення контролю щодопроходження обов’язкових медичнихоглядів працівниками дошкільнихнавчальних закладів"
 22. від 25.11. 2011 р.№ 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 23. від 15.05. 2012 р.№ 582"Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурспрофесійної майстерностіпедагогічних працівниківдошкільних навчальних закладів«Вихователь року»"
 24. від 21.05. 2012 р.№ 604 "Про навчальну програму розвиткудітей старшого дошкільного віку«Впевнений старт»"
 25. від 22.05. 2012 р.№ 615 "Про затвердженняБазового компонента дошкільноїосвіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

 1. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"
 2. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
 3. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 4. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
 5. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
 6. Лист Міністерства № 1/9-341від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"
 7. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
 8. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
 9. Лист Міністерства № 1/9-83від 03.02.2014
 10. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
 11. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
 12. Лист Міністерства № 1/9-860.від 04.12.13 "Щодо застосування орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів"
 13. Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 "Щодо прийому дітей додошкільних навчальних закладів"
 14. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послугу дошкільних навчальних закладах"
 15. Лист Міністерства № 1/9-803від 12.11.13 "Про дотриманнячинного законодавства Українипри наданні додаткових освітніх послугу дошкільних навчальних закладах"
 16. Лист Міністерства № 1/9-750від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 17. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
 18. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 19. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей удошкільних навчальних закладах"
 20. Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодоорганізації роботи в дошкільнихнавчальних закладаху 2013/2014навчальному році"
 21. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітейу дошкільних навчальних закладах"
 22. Лист Міністерства № 1/9-74від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми –справа нашої професійної гідності"
 23. Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
 24. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 25. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "
 26. Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10"Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 27. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 28. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 29. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 30. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 31. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 32. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 33. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 34. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 35. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 36. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 37. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 38. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 39. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"
 40. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільногонавчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 41. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 42. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."
 43. Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 44. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 45. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 46. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 47. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 48. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 49. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 50. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 51. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 52. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 53. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 54. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 55. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 56. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198Інструктивно-методичні рекомендації«Організація роботив дошкільних навчальних закладаху літній період»
 57. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатнихрозписах управлінь (відділів) освітивідділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 58. Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестаціїдошкільних навчальних закладів"
 59. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 60. Лист Міністерствавід 23.05.2012 №1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 3. НаказМіністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007N 742"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
 4. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 5. Про затвердження Порядку комплектуваннядошкільних навчальних закладів (груп)компенсуючого типу
 6. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

 1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений(детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)
 2. Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і
Кiлькiсть переглядiв: 247