Заклад дошкільної освіти №114 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про заклад дошкільної освіти, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, власним статутом.
Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров"я дітей;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.
Зміст роботи закладу дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція 2012р) та здійснюється за Освітньою програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".
Заклад дошкільної освіти є закладом загального розвитку дітей від 2 до 6(7) років. Режим роботи 5-ти денний, робочий день - 9 годин (7.30 - 16.30 ) Заклад розрахований на 220 місць. Списковий склад становить 300 дітей.
У дошкільному закладі функціонує 12 груп ( 4 групи раннього віку,2 група 4- го року життя ,3 групи 5-го року життя, 3 групи 6-го року життя).

Групи комплектуються за віковими та сімейними ознаками.
Навчання, виховання та спілкування в закладі дошкільної освіти проводиться державною мовою.
Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор Волкова Ірина Василівна, педагогічний стаж - 35 років.
В дошкільному закладі працюють кваліфіковані спеціалісти: вихователі, музичні керівники, вихователь-методист, практичний психолог.
Методичну роботу організовує вихователь-методист Пчельнікова Марина Володимирівна.
Медичну роботу проводить сестра медична старша Стороженко Інесса Костянтинівна. В дошкільному закладі організоване 3-х разове повноцінне харчування дітей, проводяться оздоровчі, загартовуючі процедури.
В закладі дошкільної освіти стоворені всі умови для гармонійного розвитку дітей.

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік :

1. Виховання національної свідомості дошкільників шляхом залучення дітей до українських народних традицій.

2. Формування природовідповідної поведінки дітей в умовах сталого розвитку.

3. Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільників через інтеграцію в різні види діяльності.

На оздоровчий період 2018 року:

1. Здійснення розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами нетрадиційних технік зображення та конструювання з природного матеріалу.

2. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку.

3. Продовжувати виховувати у дошкільників ціннісне ставлення до довкілля та самих себе, використовуючи сучасні технології для здійснення завдань гармонійного розвитку.

Кiлькiсть переглядiв: 293