Заклад дошкільної освіти №114 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про заклад дошкільної освіти, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, власним статутом.

У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

Зміст роботи закладу дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за Освітньою програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" та освітньою програмою для дітей старшого дошкільного "Впевнений старт".

Заклад дошкільної освіти є закладом загального розвитку дітей від 2 до 6(7) років. Режим роботи 5-ти денний, робочий день - 9 годин (7.30 - 16.30 ) . Заклад дошкільної освіти розрахований на 220 місць. Списковий склад становить 270 дітей. У закладі дошкільної освіти функціонує 12 груп ( 4 групи раннього віку, 3 групи 4- го року життя ,3 групи 5-го року життя, 2 групи 6-го року життя). Групи комплектуються за віковими та сімейними ознаками.

Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює завідувач Волкова Ірина Василівна, педагогічний стаж - 39 років. В закладі дошкільної освіти і працюють кваліфіковані спеціалісти: вихователі, музичні керівники, вихователь-методист, практичний психолог. Методичну роботу організовує вихователь-методист Пчельнікова Марина Володимирівна.

Медичну роботу проводять сестра медична старша Стороженко Інесса Костянтинівна та медична сестра Недбай Оксана Вікторівна. В закладі дошкільної освіти організоване 3-х разове повноцінне харчування дітей, проводяться оздоровчі, загартовуючі процедури. В закладі дошкільної освіти створені всі умови для гармонійного розвитку дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 1020