Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, тому що, на наше глибоке переконання, вберегти дитину від негараздів – це значить закласти фундамент для її здорового розвитку, допомогти жити повноцінно і щасливо.

Мабуть, ви звертали увагу на план евакуації, який висить у кожному громадському приміщенні (школі, дитячому садочку, лікарні, залізничному вагоні тощо). Як ви вважаєте, хто і з якою метою оприлюднює такі інструкції?

Організаційна структура цивільного захисту в закладі дошкільної освіти будується за принципами, що діють на всіх об’єктах господарського комплексу, але з урахуванням специфіки ЗДО.

Метою цивільного захисту ЗДО є завчасна підготовка об’єкта до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат, створення умовдля підвищення стійкості роботи закладу, своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Відповідальність за організацію та стан цивільного захисту, постійну готовність його сил і засобів до проведення зазначених робіт покладається на начальника цивільного захисту — керівника закладу дошкільної освіти Волкову І.В.

При керівникові (начальник ЦЗ) створний штаб ЦЗ — орган управління начальника. Склад штабу комплектується штатними працівниками ЗДО №114 , які не звільнені від виконання основних обов’язків. Штаб складається з начальника, його заступників (помічників), інших фахівців.

Головне завдання цивільного захисту закладу дошкільної освіти є:

– забезпечення готовності до проведення заходів щодо захисту дітей та працівників ЗДО при будь – яких надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;

– поліпшення в закладі дошкільної освіти якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях;

– удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників ЗДО із питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій;

– пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання і організації заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації.

Робота штабу організовується шляхом видання наказів, розпоряджень і вказівок начальника ЦЗ, начальника штабу та рішень місцевої державної адміністрації. Головна функція штабу ЦЗ — здійснення заходів щодо захисту вихованців та працівників навчального закладу, забезпечення вчасного оповіщення їх, а також населення про загрозу або виникнення НС. Штаб організовує та забезпечує безперервне управління ЦЗ об’єкта, розробляє план дій органів управління і сил ЦЗ навчального закладу із запобігання та ліквідації НС, періодично коригує та забезпечує його виконання, організовує і контролює навчання працівників закладу з ЦЗ.

Напрямки реалізації завдання

/Files/images/Я.jpg

Нормативно – правові документи

Відповідно до чинного законодавства, в навчальних закладах України цивільний захист – постійна і обов’язкова складова управлінської діяльності керівника. Нормативні документи вимагають від керівника дошкільної установи постійної готовності функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, підвищення якості навчання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Керівник нашої дошкільної установи керується наступними нормативно – правовими актами у сфері цивільного захисту:

1. Закони України

2. Постанови Кабінету Міністрів України

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України

4. Накази міністерств і відомств України

Навчально – методична база

Важливою складовою роботи з безпеки життєдіяльності дітей є створення відповідного розвивального середовища. Інформаційно – просвітницька діяльність в закладі дошкільної освіти здійснюється через наочні, словесні та практичні форми роботи.

В коридорах та холах нашого закладу дошкільної освіти є пожежний щит та стенди за допомогою яких закріплюються набуті знання. Щомісяця матеріали стендів оновлюються тому інтерес до них не втрачається.

Вивчення та оцінка стану готовності закладу дошкільної освіти до реагування на НС, організації та проведення санітарної обробки персоналу і дітей, а також надання першої медичної допомоги постраждалим, проводиться під час підготовки та проведення тренування з працівниками дошкільного навчального закладу за діями у надзвичайних ситуаціях.

/Files/images/20160517091513.jpg

Великий педагог Ян Амос Коменський колись казав: «Людину, якщо вона повинна стати людиною, необхідно формувати». А коли до цих слів додати і думку психологів, що закладене до 7 років залишається у дитини на все життя, то висновок один: основна відповідальність в становленні особистості належить батькам і вихователям, бо саме вони знаходяться поруч, коли дитина робить «перші кроки» у свідоме життя. Особливо важливо, щоб такі кроки малечі були небезпечними, тому здебільшого на долю вихователів і покладена велика відповідальність формувати ті навички і установки, які дитина вже змалку запам’ятає, усвідомить і пронесе через усе життя.

Великої значимості у нашому закладі набувають обов’язкові «Тижні безпеки дитини», де процес навчання дітлахів безпеці життя здійснюється поступово, ретельно і відповідно віковим категоріям.

Під час проведення тижня організовується освітня робота з дітьми з основ безпеки життєдіяльності відповідно до навчального плану закладу дошкільної освіти та орієнтовної тематики навчання дітей з питань особистої безпеки та норм поведінки у НС.

Цей період орієнтовно складає 5 днів. Кожний день присвячений освітній роботі з малюками за одним із видів безпеки, на який запрошуються представники відповідних служб.

/Files/images/IMG_3528.JPG

Під час проведення тижня безпеки традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ змагального характеру, ігри – драматизації з музичним супроводом тощо).

/Files/images/20160121091259.jpg

Вихователі вчать дітей знаходити істину, шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді. Певну зацікавленість викликають у дітей вікторини, змагання, виставки дитячих робіт.

/Files/images/20151113101757[1].jpg

Крім заходів, що організуються безпосередньо вихователем, під час тижня безпеки обов’язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності.

/Files/images/PA290058.JPG

Тиждень безпеки дитини за своїм змістом та призначенням поєднує в собі елементи тренування з цивільного захисту та практичні заняття з малюками згідно Базового компоненту дошкільної освіти України.

/Files/images/як.jpg

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення “Тижня безпеки дитини” у закладі дошкільної освіти керівник складає наказ за підсумками проведеної роботи.

Щоб навчити дошкільнят діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, у закладі проходить День цивільного захисту.

Метою проведення “Дня ЦЗ”:

  • закріплення в дітей умінь, навиків щодо збереження та захисту здоров’я і життя під час надзвичайних ситуацій, користування засобами індивідуального і колективного захисту, надання першої медичної само- і взаємодопомоги;
  • практичне відпрацювання педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планом реагування на надзвичайні ситуації;
  • формування і розвиток в дошкільників та працівників закладу морально-психологічних властивостей, мужності, витримки, ініціативи, взаємної виручки під час небезпеки.

Головна умова успішного проведення “Дня ЦЗ” – його насиченість саме практичними заходами: відпрацювання прийомів користування ЗІЗ, проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних тренінгів, відпрацювання практичних дій відповідно до «Плану дії в НС» тощо.

/Files/images/5 гр. евак..jpg

/Files/images/20160517103223.jpg

Теоретичні знання і практичні навички з питань БЖД і ЦЗ, отримані протягом навчального року і відпрацьовані в“День ЦЗ”,маютьнеоціниме значення для життя кожного дошкільника і є заставою його вмілих і правильних дій у небезпечних ситуаціях мирного часу, а значить, заставою збереження найдорожчого – здоров’я і життя

/Files/images/IMG_2782.JPG

Вивчення та оцінка стану готовності ЗДО до реагування на НС, організації та проведення санітарної обробки персоналу і дітей, а також надання першої медичної допомоги постраждалим, проводиться під час підготовки та проведення тренування з працівниками закладу дошкільної освіти за діями у надзвичайних ситуаціях.

/Files/images/IMG_3927.JPG

/Files/images/P80515-104714.jpg

Під час тренування розбираються та оцінюються всі практичні заходи, які виконані у ході тренування, конкретні дії тих, хто навчається, за етапами тренування.

/Files/images/поліція .jpg

Спеціальні навчально-організаційні заходи з цивільного захисту поєднують в собі заходи тренування щодо практичної підготовки працівників навчальних закладів діям у НС та навчально-виховної роботи з дітьми з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

/Files/images/ят.jpg

Підвищення рівня знань та удосконалення навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях працівників нашого закладу здійснюється на практичних заняттях.

Навчання персоналу ЗДО, визначається темами загальної підготовки їх до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях, здійснюється як амостійно, так і на заняттях у складі навчальних груп або штатних підрозділів під керівництвом їх начальників.

Навчальні групи, їх керівники (начальники), зміст і порядок підготовки постійного складу працівників ЗДО за тематикою цивільного захисту визначає начальник ЦЗ своїм наказом.

/Files/images/IMG_3942.JPG

Педагогам закладу дошкільної освіти надається професійна самостійність і право вільного вибору, методів і засобів роботи з дітьми. Особливої уваги заслуговує досвід роботи з формування основ безпечної поведінки. Основна мета такої цілеспрямованої роботи – якомога повніше підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму.

Найбільше уваги потрібно звертати на форми роботи, що спонукають вихованців самостійно шукати виходи з непростих ситуацій, приймати виважені, продумані рішення.

Ігровий та наочний матеріал

Кожен педагог нашого садка людина індивідуальна і неповторна. Тому й розвивальні середовища з безпеки життєдіяльності дитини кожен створив відповідно до власних смаків та уподобань. Проте, обов’язковими елементами кожної групи є куточки пожежної безпеки, безпеки на дорозі, охорони та збереження дитячого здоров’я.

В кожній групі є багато дидактичних, настільно – друкованих ігор та матеріалів для творчості. Варто зауважити, що розвивальне середовище кожної групи має свої особливості і ускладнюється залежно від віку дітей.

Робота з батьками

Робота з організації безпеки життєдіяльності дітей не буде ефективною без співпраці та активної допомоги батьків.

У нашому закладі дошкільної освіти застосовуюють різні методи просвітницької роботи з родинами вихованців.

– загальні батьківські збори;

– консультації для батьків;

– педагогічно – інформаційні стенди;

– індивідуальна робота та бесіди з батьками.

Результатом спільної роботи мають стати знання та навички малечі з різних видів безпеки життєдіяльності.

Дошкільний вік – період вбирання і накопичення знань. Успішному виконанню цієї важливої життєвої функції сприяють характерні здібності дітей цього віку: підвищена сприйнятливість, вразливість, наївно-ігрове ставлення. І тут важлива роль педагога, який вводить дитину в соціальний світ.

Діти – найменш захищена частина суспільства. Опинившись в епіцентрі екстремальних подій, вони не завжди вміють і знають як діяти в несприятливих умовах, що часто приводить до невтішних наслідків. Захист дитини від реально існуючої фізичної загрози має досить чіткі риси. Обов’язок кожного дорослого – вберегти дитину від усіх негараздів, які можуть з’явитися на шляху маленького громадянина нашої держави.

При загрозі теракту.

Завжди контролюйте ситуацію навколо себе, особливо, коли знаходитесь на об'єктах транспорту, культурно-розважальних, спортивних і торгових центрах.
При виявленні забутих речей, не чіпаючи їх, повідомте про це водієві, співробітникам об'єкта, служби безпеки, органів міліції. Не намагайтеся заглянути всередину підозрілого пакета, коробки, іншого предмета.
Чи не підбирайте безгоспних речей, як би привабливо вони не виглядали. В них можуть бути закамуфльовані вибухові пристрої (у банках з-під пива, стільникових телефонах і т.п.). Не штовхайте на вулиці предмети, що лежать на землі.
Якщо раптом почалася активізація сил безпеки і правоохоронних органів, не проявляйте цікавості, йдіть в інший бік, але не бігом, щоб Вас не прийняли за супротивника.
При вибуху або початку стрілянини негайно падайте на землю, краще під прикриття (бордюр, торгову палатку, машину тощо). Для більшої безпеки накрийте голову руками.
Випадково дізнавшись про підготовлюваний теракт, негайно повідомте про це в правоохоронні органи.
Якщо вам стало відомо про підготовлюваний або вчинений злочин, негайно повідомте про це в органи МВС за телефоном 102.

У разі виявлення підозрілого предмету:

Останнім часом часто відзначаються випадки виявлення громадянами підозрілих предметів, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Подібні предмети виявляють в транспорті, на сходових площадках, біля дверей квартир, в установах і громадських місцях. Як вести себе при їх виявленні? Як діяти в цих випадках:
- Якщо виявлений предмет не повинен, на вашу думку, перебувати в цьому місці, не залишайте цей факт без уваги.
- Якщо ви виявили забуту або безгоспну річ в громадському транспорті, опитаєте людей, що знаходяться поруч. Постарайтеся встановити, чия вона і хто її міг залишити. Якщо господар не встановлений, негайно повідомте про знахідку водієві (машиністові).
- Якщо ви виявили невідомий предмет в під'їзді свого будинку, опитаєте сусідів, можливо, він належить їм. Якщо власник не встановлений - негайно повідомте про знахідку міліцію по телефону 102.
- Якщо ви виявили невідомий предмет в установі, негайно повідомте про знахідку адміністрації або охороні.

У всіх перерахованих випадках:

- Не чіпайте, чи не пересувайте, не розкривайте виявлений предмет;
- Зафіксуйте час виявлення предмета;
- Постарайтеся зробити все можливе, щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки;
- Обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи (пам'ятаєте, що ви є дуже важливим очевидцем).

Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може приховувати його справжнє призначення. В якості камуфляжу для вибухових пристроїв використовуються самі звичайні побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки тощо.

Рекомендації по правилам поведінки при захопленні і утриманні заручників:

• Беззаперечно виконувати вимоги терористів, якщо вони не несуть загрози вашому житті і здоров'ю.
• Постарайтеся відволіктися від неприємних думок.
• Огляньте місце, де ви знаходитеся, відзначте шляхи відступу укриття.
• Намагайтеся не виділятися в групі заручників.
• Якщо вам необхідно встати, перейти на інше місце, питайте дозволу.
• Намагайтеся зайняти себе: читати, писати і т.д.
• Не вживайте алкоголь.
• Віддайте особисті речі, які вимагають терористи.
• Якщо ви потрапили в число звільнених, повідомте представникам спецслужб наступну інформацію: число терористів, їх місце розташування, озброєння, число пасажирів, моральний і фізичний стан терористів, особливості їхньої поведінки, іншу інформацію.
• При стрілянині лягайте на підлогу або сховайтеся, але нікуди не біжіть.
• При силовому методі звільнення заручників, чітко виконуйте всі розпорядження представників спецслужб.

Евакуація:

Повідомлення про евакуацію може надійти не тільки в разі виявлення вибухового пристрою та ліквідації наслідків вчиненого терористичного акту, але і при пожежі, стихійному лихові та т.п.
Отримавши повідомлення від представників влади або правоохоронних органів про початок евакуації, дотримуйтесь спокій і чітко виконуйте їхні команди.
Якщо ви знаходитесь в квартирі, виконайте наступні дії:
- Візьміть особисті документи, гроші і цінності;
- Відключіть електрику, воду і газ;
- Надайте допомогу в евакуації літніх і тяжкохворих людей;
- Обов'язково закрийте вхідні двері на замок - це захистить квартиру від можливого проникнення мародерів.
Не допускайте паніки, істерик і поспіху. Приміщення покидайте організовано.
Повертайтеся в покинуте приміщення тільки після дозволу відповідальних осіб.
Пам'ятайте, що від узгодженості та чіткості ваших дій залежатиме життя і здоров'я багатьох людей.

Набір для виживання:

У кожній сім'ї необхідно мати готовий і упакований набір предметів першої необхідності. Він може істотно допомогти виживанню в разі екстреної евакуації або забезпечити виживання сім'ї, якщо лихо застало їх у будинку. Напевно він ніколи не знадобиться вашій родині, але краще бути готовим до будь-яких несподіванок. Для упаковки речей скористайтеся застібуються на «блискавки» сумками, найкраще, водонепроникними. Комплект повинен бути максимально компактним, щоб його легко можна було захопити з собою.

Орієнтовний набір речей, які можуть забезпечити виживання без допомоги із зовні щонайменше протягом 72 годин:
- Особистий захист: протигази з додатковими фільтрами, дитячі протигази, киснева маска, респіратори (у разі наявності);
- Аптечка, в якій повинні бути: анальгін, ацетилсаліцилова кислота, гіпотермічний (охолоджуючий) пакет, сульфацил натрію, джгут кровоспинний, бинт стерильний, бинт нестерильний, атравматична пов'язка, лейкопластир бактерицидний, серветки кровоспинні, розчин брильянтового зеленого, лейкопластир, бинт еластичний трубчастий, вата, нітрогліцерин, валідол, пристрій для проведення штучного дихання, аміаку розчин, вугілля активоване, корвалол, ножиці;
- Зневоднена суха їжа; мультивітаміни;
- Казанок;
- Запас води;
- Туалетні приналежності;
- Бензинова і газова запальнички, або також непромокальні сірники;
- ліхтар з додатковими батарейками;
- Багатофункціональний ніж;
- Столовий комплект (тарілка, чашка, ложка, вилка, тощо);
- Радіо на батарейках;
- Дождевики, нижню білизну, шкарпетки, капелюхи, сонцезахисні окуляри, рукавички, (залежно від пори року) високі чоботи;
- Свічки;
- Голки, нитки;
- Сухе паливо.

Кiлькiсть переглядiв: 94