/Files/images/100_8501.JPG

Циклограма фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня в ЗДО №114

№ з/р

Зміст роботи

Час проведення

Примітки

1

Ранковий прийом

Ранок

2

Ранкова гімнастика

8.00 - 8.30

З предметами та без предметів- у музичній залі

3

Фізкультхвилинки

Під час занять

3-5 хвилин

4

Фізкультпауза ( у разі потреби)

Між заняттями

1-2 на день

5

Гімнастика пробудження

Кожний день

Після сну

6

Тренування дрібної моторики рук

Через день

Після занять

7

Прогулянка

Двічі на день

3-4 гри різної рухливості, починаючи на 10- 15 хв прогулянки

8

Самостійна рухова діяльність

Щоденно

9

Індивідуальна робота з фізичного виховання

Двічі на тиждень

Під час самостійної рухової діяльності з малими підгрупами (2—4 дітей)

10

Піший перехід ( починаючи з молодшого віку)

Раз на тиждень

11

Заняття з фізкультури

Двічі на тиждень

12

Дні здоров” я

Раз на місяць

Упродовж року

13

Фізкультурні розваги

Раз – двічі на місяць

За розкладом

14

Полоскання ротової порожнини

Після їжі

Постійно

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми - одна із важливих проблем сучасної освіти. З метою удосконалення цієї роботи в дошкільному закладі розроблена модель управління процесом фізичного виховання, в якій поєднується кілька підсистем: управлінська, дидактична, виховна, науково-методична та суспільно-педагогічна. У кожної з яких виділено мету, завдання, форми роботи, зміст та методи. Учасники управлінської підсистеми: завідувач, вихователь-методист, медична сестра, створюють умови щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи та забезпечують оптимальне функціонування всіх підсистем. Ними здійснюється прогнозування, планування і контроль, створюється матеріально-спортивна та оздоровча база дошкільного закладу.

Дидактична та виховна підсистеми спрямовуються на вирішення таких завдань як: рухова підготовленість дітей, їх фізкультурна освіта і розвиток, зміцнення здоров'я та виховання морально-вольових якостей. Зміст цих підсистем реалізується через блоки: психологічний, навчально-виховний, фізкультурно-оздоровчий, профілактично-лікувальний. Психофізіологічний блок вирішує дуже важливі завдання: психологічна діагностика дітей, оцінка їх стану здоров'я та рухової підготовленості, які здійснюють практичний психолог закладу, медична сестра і вихователь-методист. Все це враховується під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи. Психолог закладу, враховуючи результати діагностики, впроваджує у роботі з дітьми психогімнастику за методикою М.Чистякової, Н. Самоукіної, ігри-медитації, пальчикові ігри, піскотерапію, казкотерапію, арт-терапію. Основний акцент робиться на навчання елементам виразних рухів, розвиток емоційно-вольової сфери, набуття навичок саморозслаблення. Систематично проводяться заняття з фізкультури, ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи, рухливі ігри, гімнастика пробудження після сну, спортивні ігри і розваги, оздоровчі хвилинки, Дні здоров'я, ігри на розвиток психомоторики.

Фізкультурно-оздоровчі заходи проводяться під час усіх видів діяльності дітей. Перед заняттям проводимо стимулювальну гімнастику, на прогулянках - оздоровчий біг, під час занять з грамоти -гімнастику для очей, мовленнєвого розвитку - дихальну гімнастику, фізичного виховання - масаж долонь і стопи, як підготовка до ліплення і письма - тренувальні вправи на розвиток дрібної моторики рук: нанизування, шнурування, застібання. Профілактично-лікувальні заходи організовуються в різні години режиму дня і пори року. Влітку використовуємо сонячні ванни, обливання ніг, після приймання їжі - полоскання рота солевим розчином, після сну - обмивання обличчя і рук по лікті, масаж тіла сухими рукавичками. Отже, працівники нашого дошкільного закладу прикладають максимум зусиль, щоб наші діти були здоровими.

/Files/images/DSC03249.JPG/Files/images/IMG_2361.JPG

/Files/images/grupi_sayt_/IMG_3640.JPG /Files/images/Изображение 029.jpg

/Files/images/grupi_sayt_/IMG_3563.JPG


ЗАГАРТУВАННЯ.

Додаток до листа МОН Українивід 16.08.2010 р. № 1/9-563«Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»Загартувальні процедури– система заходів, спрямованих на підвищення опірності організму дітей, розвитку у них здатності швидко й без шкоди для здоров’я пристосовуватися до змінних умов навколишнього середовища.У дошкільних навчальних закладах застосовуються два види загартувальних заходів: повсякденні та спеціальні. До повсякденних належать: відповідний температурний режим, застосування широкої аерації, використання прохолодної води для миття рук, обличчя, полоскання рота, горла.Спеціальні загартувальні процедури – повітряні й сонячні ванни, різноманітні водні процедури (наприклад: сухе та вологе обтирання тіла махровою рукавичкою, обливання ніг, тіла), сон при відкритих фрамугах тощо. При використанні водних процедур температура води поступово знижується відповідно до встановлених норм.Проводяться й інші загартувальні (ходьба босоніж по росяній траві, глині, камінцях, вологому піску тощо) та спеціальні лікувально-профілактичні процедури (фітотерапія, ароматерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні процедури тощо), які включаються до системи оздоровлення за призначенням лікаря та згодою батьків з урахуванням індивідуальних показників стану здоров’я і самопочуття дітей.Загартовуючи процедури. Їх значення.За гартувальні процедуридоповнюють і підвищують ефективність усіх форм роботи з фізичного виховання.Для масового використання в режимі дня різних вікових груп рекомендованотрадиційнезагартування: - повітрям (повітряні ванни, прогулянки, сон на свіжому повітрі); - водою(місцеві й загальні контрастні обтирання та обливання, умивання, купання); - сонцем (сонячні ванни), відповідно до розроблених принципів, норм та методик.Нетрадиційніза гартувальні процедури, в т ому числі інтенсивне загартування (ходіння босоніж, обтирання снігом, обливання холодною водою, сауна) таспеціальнілікувально-профілактичні заходи (фітотерапія, ароматерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні процедури та ін.) вводяться до загальної системи роботи за призначенням лікаря та за згодою батьків з урахуванням індивідуальних показників стану здоров’я й самопочування дітей.У дитячому садку проводяться спеціальні загартовувальні про­цедури: водні, повітряні, сонячні ванни. Ефективність їхнього впли­ву на організм зростає, якщо вони поєднуються з фізичними впра­вами.Загартовування має бути систематичним, тривати увесь рік, причому треба поступово знижувати температуру повітря і води, збільшуючи одночасно тривалість процедур. Вплив їх найефектив­ніший тоді, коли вони застосовуються у комплексі. У всіх цих пи­таннях вирішальна роль належить лікареві. Діючи пліч-о-пліч з педагогом, він призначає і дозує загартовувальні процедури для кожної дитини зокрема.Методика їх проведення.Щоб правильно проводити загартовувальні процедури, вихова­телеві треба зрозуміти механізм загартовування і роль фізичних вправ у цьому процесі. Передусім важливо пам'ятати, що гаряча вода, пара, тепле повітря, сонячні промені, масаж і фізичні вправи розширюють, а холодна вода, сніг, морозне повітря звужують су­дини.Водні процедури(обтирання, обливання, душ, купання) орга­нізовуються після ранкової гімнастики. Це доцільно тому, що під час виконання фізичних вправ збільшується приплив крові до м'я­зів і шкіри, внаслідок чого судини розширюються. Прохолодна во­да викликає звуження їх. Щоб вони знову розширилися, треба зро­бити фізичні вправи, або енергійно розтертися рушником, або за­стосуватирізніспособимасажу.Загартовування водою починають з елементарних процедур – умиванняобличчя, обмивання шиї та верхньої частини грудей, рук до ліктів.Обтирання—процедура, що сильніше діє на організм. Рука­вичкою, змоченою у воді (температура 32—22°), спочатку обтира­ють кінцівки, потім груди, живіт, спину. Після цього енергійно роз­тираються сухим рушником. Можна використати і різні способи масажу.Обливання— ще сильніша процедура, тому температура води має бути на 2—3° вища, ніж під час обтирання. Обливатися можна з лійки, глечика або замінити їх душем. Приймаючи душ, корисно робити вправи, пов'язані з розтиранням тіла. Тривалість прийман­ня холодного душу не має перевищувати 40сПісля холодного душу для розширення судин корисно прийняти гарячий (контрастний) душ, а потім розтертися рушником до по­червоніння шкіри. В результаті виникає приємний, бадьорий стан.Температура гювітря у приміщенні, де проводяться водні про­цедури, має бути Не нижчою за +20, + 18°. Враховуючи збуджу­вальну дію водних процедур, їх треба проводити після сну.Обливання ніг.Облипання стоп і голінок холодною водою при­значається після денного сну або увечері, у поєднанні з гігієнічною процедурою миття ніг.Ця проста водна процедура дає великий ефект як з погляду загартовування організму, так і в розумінні профілактики захво­рювань верхніх дихальних шляхів.При обливанні ніг підвищується тонус судин­ної системи, збільшується частота пульсу, легенева вентиляція та газообмін, але лише в тому разі, коли температура шкіри стоп ви­ща від температури води на кілька градусів. Ось чому перед обли­ванням треба підвищити температуру ніг за допомогою фізичних вправ (поперемінне піднімання п'яток, не відриваючи носків від підлоги; перекочування з п'ятки на носок; ходьба, біг, стрибки на місці, присідання). Після обливання треба розтерти ноги рушни­ком і знову зробити названі вище вправи. Для обливання ніг за­стосовують воду, температура якої +28, +16°.Купанняу середній смузіпочинають при температурі води не нижчій за +22° і навколишнього повітря +24, +26°. Трива­лість купання з віком збільшується від 1 до 7 хв. Не можна купа­тися натщесерце або раніше ніж через 1,5годпісля їди.Треба стежити, щоб діти із спітнілим та охолодженим тілом не входили у воду. Спочатку рекомендується зробити кілька рухів на суші, а потім, зайшовши у воду, виконувати підготовчі вправи до плавання, гри з м'ячем і з гумовими надувними предметами. Важливо стежити за дозуванням і не допускати появи у дітей оз­нобу.Після купання треба витертися рушником і зробити фізичні вправи.Повітряні ванни.Влітку діти протягом майже всього дня пере­бувають на відкритому повітрі у полегшеному одязі (трусах, літ­ньому взутті, часто босоніж)і, отже, приймають повітряні ванни.У холодний час загартовування дитячого організму відбувається під час фізкультурних занять і ранкової гімнастики, завдяки по­легшеному одягу. Крім того, спеціально організуються повітряні ванни, які проводяться після денного сну. Температура приміщен­ня поступово знижується до +14°, а тривалість повітряної ванни збільшується від 5 до 12 хв.Доцільно поєднувати повітряні ванни з фізичними вправами. Поліпшуючи кровообіг, вони підсилюють вплив прохолодного по­вітря на удосконалення терморегулюючих механізмів. Під час по­вітряних ванн можна проводити добре засвоєні вправи, які одно­часно виконують усі (ходьба у швидкому темпі, що чергується з бігом у середньому темпі; загальнорозвиткові вправи; ходьба з різ­ними рухами рук —вгору, до плечей, у сторони; стрибки на одній та двох ногах з просуванням у різних напрямках).Сонячні ванни.Вони завжди поєднуються з повітряними ван­нами, тому особливо сприятливо впливають на організм. Благо­творний вплив сонця пов'язаний з дією ультрафіолетового промін­ня, із загартовуючими властивостями повітря (температура, воло­гість і швидкість руху).Сонячні ванни проводяться з дітьми щодня у ранішні часи— у середній смузі між 10—12 годинами. Тривалість їх збільшується поступово від 4 до30хв (додавати по 1—2 хв щодня).Сонячні ванни корисно приймати під час виконання фізичних вправ. Щоб діти не перегрівались, вправи підбирають помірної Ін­тенсивності (ігри з м'ячем, у городки, бадмінтон).Вихователь стежить за самопочуттям і поведінкою дітей під час процедур. Аналізуючи спостереження, він робить відповідні ви­сновки для удосконалення методики загартовування
/Files/images/zagartuvannya/Фото0508.jpg/Files/images/zagartuvannya/Фото0511.jpg/Files/images/zagartuvannya/Фото0531.jpg/Files/images/zagartuvannya/Фото0533.jpg/Files/images/zagartuvannya/Фото0534.jpg
Ризький метод загартуванняМетод розроблений спеціалістами в м.Рига в 1996 році, класифікується як спеціальна загартовуюча процедура (певний час, відповідні умови, обладнання).У поєднанні із обв’язковим повсякденним загартуванням природними силами (раціональний одяг, оптимальний температурний режим, аерація, місцеві обливання) становлять 2 види загартування і мають на меті – зміцнити здоров’я дитини, підвищити працездатність організму.Практично ризький метод використовується для системного загартування дошкільників, зміцнення імунітету, заходи стимулюють захисні сили дитячого організму до несприятливих змін навколишнього середовища.Розпочинати загартовуючі заходи рекомендується з 15 жовтня і продовжувати до початку літнього оздоровчого періоду 15 травня.Найсприятливіший час доби - після денного сну, температура приміщення 20–22°С.Методика передбачає використання наступного обладнання:Сіль для приготування 10% розчину повареної солі3 полотна довжиною 1,2 – 1,5 м., шириною 70 см.2 відра промаркованих для розчину та води3 ребристі килимки довжиною 1,2 – 1,5 мСухий килимок звичайнийТермометр для води.Методика проведеня Ризького загартуванняВихователь разом з помічником після денного сну в спальній кімнаті готують дві ємкості:1) відро з розчином 1 кг солі в 10 л води 39-40° С2) відро з гарячою водою 39-40° СРозподіляють дітей на підгрупи по 4 – 5 чоловік і послідовно босоніж проводять кожну групу, 3 рази повторюючи3 етапи ризького методу1. Змочують перше полотно в розчині солі і викладають на перший ребристий килимок2. Змочують друге полотно в гарячій воді і викладають на другий ребристий килимок3. Викладають третє сухе полотно на звичайний сухий килимокперед проходженням кожної наступної групи дітей два полотна знову змочують у відповідних ємкостях, з відповідною температуроюдіти, які прийшли після хвороби йдуть у першу чергу (ослаблені одразу після вставання з ліжка, поки полотно гаряче, не затримуючись одягаються)значно підвищується оздоровчий вплив методу на організм дитини у поєднанні з наступним проведенням гігієнічної гімнастики в групі після одягання.
/Files/images/100_0752.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 294