Колектив закладу дошкільної освіти №114 складає 54 працівники, із них:

- педагогічних: 20

- обслуговуючий персонал: 34

Склад педагогічного колективу на 2021/2022 н.р.

19 педагогів:

- 1 завідувач ,

- 1 вихователь-методист,

- 1 практичний психолог ,

- 14вихователів,

- 2 музичних керівника.

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами

Якісний склад педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році:

№ з/п Кате
горія педаго
гічних праців
ників
Всього таких праців
ників
Із них
З вищою освітою Без вищої освіти З вищою освітою Без вищої освіти
Кваліфікаційна категорія Тарифний розряд Педагогічне звання
Вища І ІІ Спец.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
Педпра
цівників:
9 т.р. 10 т.р. 11 т.р.
1. Завіду
вач
1 1
2. Вихо
вателі
14 5 9 3 0 1 1 95
3. Методи
сти
1 1 1
4. Музке
рівники
2 1 1 1 1
5. Психо
логи
1 1 1
Кiлькiсть переглядiв: 314