Психологічна служба

Основні напрямки в роботі:
    • Психодіагностична робота з дітьми та педагогами.
    • Консультаційна робота групова та індивідуальна з педагогами та батьками.
    • Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з дітьми.
    • Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.
    • Навчальна діяльність психолога.

Основні завдання психологічної служби в закладі дошкільної освіти:

Метою роботи психологічної служби в ЗДО є формування психічно здорової особистості

Пріоритетним завданням практичного психолога в закладі є допомога у спрямуванні діяльності педагогічного колективу для створення умов, які сприятимуть охороні фізичного і психічного здоров’ я дітей та співробітників забезпеченню їхнього емоційного благополуччя та ефективному розвитку здібностей кожної особистості.

Враховуючи основні річні завдання ЗДО на навчальний рік, завдання психологічної служби постають такі:

- Проведення адаптації дошкільника в закладі дошкільної освіти;

- вивчення індивідуальних особливостей дітей, доведення одержаної інформації до відома педагогів та батьків;

- розвиток пізнавальних процесів та здібностей відповідно до вікових можливостей дітей, активізація творчої уяви та зв’язного мовлення;

- надання психологічної допомоги дітям з проблемами в емоційному розвитку та в розвитку пізнавальних процесів;

- психолого-педагогічна робота щодо розвитку творчості дітей;

- проведення психолого –педагогічної роботи з дітьми пільгового контингенту;

- проведення психолого –педагогічної роботи з дітьми обдарованими;

- дослідження тривожності серед дітей старшого дошкільного віку;

- співробітництво з батьками, педагогами, розширювання психолого-педагогічних знань батьків;

- дослідження сфери сімейних стосунків, міжособистісних стосунків;

- визначення мікроклімату в дитячому закладі, відношення педагогів до дітей та взаємовідносини в колективі;

- визначення психологічної готовності до шкільного навчання дітей старших груп

( мотиваційна, розумова, емоційно-вольова та соціальна готовність).

Основні цілі психологічної служби в закладі дошкільної освіти:

- Робота зі створення умов з розвитку та оптимізації емоційного світу дітей та виховання гуманних та естетичних почуттів, моральних якостей засобами художніх творів, театралізацій казок, сюжетно-рольової гри;

- поглиблення роботи з розвитку адекватної та підвищеної самооцінки дитини;

- сприяння вільному розкриттю здібностей кожної дитини;

- націлювання батьків і дітей на здоровий спосіб життя;

- здійснювати якісний підхід до виховання у дошкільників працьовитості, позитивного ставлення до праці як необхідної умови становлення громадянської позиції особистості;

- формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.

Кiлькiсть переглядiв: 515