Нормативно-правова база

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про позашкільну освіту»
Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896
Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94
Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV

Розділ II. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат: Наказ від 30.11.1993 р. № 430
Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею: Наказ від 20.07.1995 р. № 217
Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004
Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45
Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114
Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284
Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763
Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306
Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 р. № 363
Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН №601 від 20.07.04 року
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312
Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2

Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2007 №397
Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 7лютого 2006 р. № 108
Про затвердження Положення про освітній округ Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777
Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України Ввід 14.12.2012 № 1423
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти україни в 2018 році Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607
Державний стандарт початкової загальної освіти

Розділ IV. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380
Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2003 р. № 781
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2015 № 1187
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.09.2016 № 1511

Розділ V. Освітній процес

Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства праці України, Міністерства у справах молоді і спорту України від 2 червня 1995 р. № 159/30/1526
Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 р. № 1/9-97
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128
Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 14.10.2004 р. № 14/18.1-866
Про введення уроку футболу в загальноосвітніх закладах І-III ступенів: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2001р. №1/9-264
Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2003 р. № 306
Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 р. № 601
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2004 р. № 132
Про подолання проявів бюрократизму в освіті: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2005 р. № 297
Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458
Про внесення змін до наказу МОН № 132 від 23.02.2004 р. «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2005 р. № 855
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін а конкурси фахової майстерності Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерство охорони здоров’я України від 01.02.2013 № 72/78
Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі Наказ МОН № 1456 від 21.10.13 року
Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547
Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 68
Про затвердження Положення про учнівські лісництва від 30.01.2015 № 66
Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306
Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407
Наказ МОН №367 від 10.05.2018 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".

Розділ VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості: Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 29 серпня 2003 р. № 585/529/875
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 433
Про проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2006 р. № 13
Про результати проведення експерименту за програмою Іпtel® Навчання для майбутнього щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі: Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 10.11.2005 р. № 11/1-19
Про затвердження Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2008 № 401

Розділ VII. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість Постанова Кабінету міністрів України від 08.06.2005 №435
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 796

Розділ VIII. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах: Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. № 242/329
Розпорядження від 13 січня 2010 р. №82-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки"
Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах Наказ МОНмолодьспорт №136 від 08.02.12 року
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 Постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 353
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669

Розділ IX. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них Постанова Кабінету міністрів України від 22.07.2015 № 645
Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 200 3р. № 811
Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка Наказ Міністерства освіти і науки України 25 жовтня 2013 року № 1474

Розділ X. ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930
Положення про методичне об'єднання вчителів
Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909
Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455
Про затвердження Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти України від 24 лютого 1999 р. № 50
Про відзначення призерів і учасників Міжнародних учнівських олімпіад та їх учителів: Указ Президента України від 5 лютого 2000 р. № 169/2000
Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638
Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 900
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346
Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118
Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434
Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632
Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1567
Про присвоєння та підтвердження почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. № 385

Закони України:

 1. Про освіту
 2. Про дошкільну освіту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. –

Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV –

Про позашкільну освіту: Закон України №1841-III, із змінами від 06 червня 2005 р. –
Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 –
Про мови в Українській РСР: Закон України від 28жовтня 1989 р. № 8312-XІ –
Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 –
Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94 –
Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 –
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 -
Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 -
Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 -
Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 -
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99 -
Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114 -
Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284 - http://www.uazakon.com/document/spart13/inx13846.htm
Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 - http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=33&sort_order=0&page_num=6
Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 - http://www.uazakon.com/document/fpart97/idx97686.htm
Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 р. № 363 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0525-03
Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.249.0
Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 - http://www.uazakon.com/document/fpart70/idx70870.htm
Про затвердження Примірного тимчасового положення про освітній округ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 653 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0267290-06
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 - http://uazakon.com/documents/date_40/pg_iocrwj.htm
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=1312-2005-%EF
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006 р. № 71 - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1413-07
Про затвердження-Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1153-2005-%EF
Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2 - http://www.uazakon.com/document/fpart40/idx40843.htm
Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 7лютого 2006 р. № 108 - http://osvita-ua.net/legislation/other/2588

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1053.24.0
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 - http://www.uapravo.net/data/base28/ukr28235.htm
Державний стандарт початкової загальної освіти - www.mon.gov.ua/laws/_1717.doc

Медичне обслуговування

1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826
2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
6. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

Організація харчування дітей у закладах дошкільної освіти

1. Закон України “Про дитяче харчування”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”
3. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
5. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227
6. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
7. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”

Укази Президента України:

 1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
 2. Про Державну премію України в галузі освіти

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 2. Від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 3. Від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"
 4. Від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 5. Від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 6. Від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 7. Від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 8. Від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 9. Від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 11. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Накази Міністерства:

 1. Від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей удошкільних навчальних закладах"
 2. Від 01.10.2012№ 1059 "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"
 3. Від 15 квітня 1993 р. N 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 4. Від 17.04.2006 №298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 5. Від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
 6. Від 16.08.2004 N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"
 7. Від 02.08.2005 N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"
 8. Від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"
 9. Від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 10. Від 30 червня 2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 11. Від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 12. Від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 13. Від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 14. Від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"
 15. Від 13.07.2007 N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"
 16. Від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"
 17. Від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 18. Від 05.05.2005 N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 19. Від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 20. Від 20.12.93 N 455 "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"
 21. Від 25.11. 2011 р.№ 1365 "Про посилення контролю щодопроходження обов’язкових медичнихоглядів працівниками дошкільнихнавчальних закладів"
 22. Від 25.11. 2011 р.№ 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 23. Від 15.05. 2012 р.№ 582"Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурспрофесійної майстерностіпедагогічних працівниківдошкільних навчальних закладів«Вихователь року»"
 24. Від 21.05. 2012 р.№ 604 "Про навчальну програму розвиткудітей старшого дошкільного віку«Впевнений старт»"
 25. Від 22.05. 2012 р.№ 615 "Про затвердженняБазового компонента дошкільноїосвіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

 1. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"
 2. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
 3. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 4. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
 5. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
 6. Лист Міністерства № 1/9-341від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"
 7. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
 8. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
 9. Лист Міністерства № 1/9-83від 03.02.2014
 10. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
 11. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
 12. Лист Міністерства № 1/9-860.від 04.12.13 "Щодо застосування орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів"
 13. Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 "Щодо прийому дітей додошкільних навчальних закладів"
 14. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послугу дошкільних навчальних закладах"
 15. Лист Міністерства № 1/9-803від 12.11.13 "Про дотриманнячинного законодавства Українипри наданні додаткових освітніх послугу дошкільних навчальних закладах"
 16. Лист Міністерства № 1/9-750від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 17. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
 18. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 19. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей удошкільних навчальних закладах"
 20. Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодоорганізації роботи в дошкільнихнавчальних закладаху 2013/2014навчальному році"
 21. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітейу дошкільних навчальних закладах"
 22. Лист Міністерства № 1/9-74від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми –справа нашої професійної гідності"
 23. Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
 24. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 25. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "
 26. Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10"Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 27. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 28. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 29. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 30. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 31. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 32. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 33. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 34. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 35. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 36. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 37. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 38. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 39. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"
 40. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільногонавчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 41. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 42. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."
 43. Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 44. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 45. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 46. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 47. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 48. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 49. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 50. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 51. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 52. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 53. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 54. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 55. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 56. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198Інструктивно-методичні рекомендації«Організація роботив дошкільних навчальних закладаху літній період»
 57. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатнихрозписах управлінь (відділів) освітивідділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 58. Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестаціїдошкільних навчальних закладів"
 59. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 60. Лист Міністерствавід 23.05.2012 №1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 3. НаказМіністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007N 742"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
 4. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 5. Про затвердження Порядку комплектуваннядошкільних навчальних закладів (груп)компенсуючого типу
 6. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

 1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений(детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)
 2. Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і
Кiлькiсть переглядiв: 266